Dr. H. Rahmat Nasution Hamka, S.H., M.SI

Komisaris Utama

Eko Multazam
Direktur Utama
Obaid Mujahit Fahmi
Direktur Operasional
Rio Kriswana
Direktur Keuangan